TradeFinanssi Ky

Palvelut

Vastaamme asiakasyrityksen talouden ajantasaisuudesta ja jaamme osaamisemme ja tietämyksemme asiakkaan kanssa. Palvelumme on kirjanpidon lisäksi aitoa huolenpitoa asiakkaasta. Sähköinen taloushallinto Netvisor on aina ollut osana toimistomme palveluja. Nykyaikaisilla toimintatavoilla varmistamme asiakkaillemme parhaan palvelun ja itsellemme mahdollisuuden jatkuvaan kehitykseen.
Nykyaikaiset taloushallinnon pilvipalvelut tarjoavat pienelle ja keskisuurelle yritykselle sellaisia työ-välineitä, jotka aiemmin olivat vain suuryritysten saatavilla.

Ja mikä hienointa – Netvisorilla voimme palvella ajasta ja paikasta riippumatta.

Taloushallinnon palvelut

Kirjanpito
Osto- ja myyntireskontra
Tilinpäätökset
Veroilmoitukset
Veroneuvonta
Palkkahallinto

Pitkälle automatisoitu kirjanpito mahdollistaa osto- ja myyntilaskujen automaattisen kirjautumisen kirjanpitoon. Tämä säästää selvästi aikaa ja rahaa ja kassavirta on aina helposti todettavissa. Myös kirjanpito dokumentteineen on ajan tasalla ja aina saatavilla, ajasta tai paikasta riippumatta. Tilikausiarkistosta sähköinen kirjanpitoaineisto on helposti ja nopeasti löydettävissä ja paperisen arkistoinnin tarve vähenee merkittävästi.

KIRJANPITO on sitä, että kerätään ja järjestetään tositteet, rekisteröidään niiden tiedot tietyn menetelmän mukaan ja saadaan tulokseksi laskelmat yrityksen taloudesta. Kirjanpidon kokonaisuus muodostuu yrityksen tuotoista, kuluista, omaisuudesta, omista varoista ja veloista. Kirjanpito tuottaa tietoa yrityksen johtamista varten.

PAPERITON TOSITE on tyypillisimmillään myyntilaskun tiedot laskutusohjelmassa, verkkolasku, sähköinen ostolasku tai pankista verkon kautta noudettu tiliote. Tarkoituksena on, että tositteiden liiketapahtumia voidaan tarkastella tietokoneen ruudulla samoin kuin paperitositteita mapissa.

Yritysjärjestelyt

Yrityksen perustaminen
Jatkajayrittäminen
Viranomaisluvat ja -ilmoitukset

Liiketoimintakaupat ja sukupolvenvaihdokset yrityksissä yleistyvät koko ajan. Toimintaympäristön, markkinoiden ja kilpailijoiden tuntemus on tärkeää. Yrittäjän on tunnettava yrityksen toimiala, osattava tuotanto, markkinointi ja hallittava talousasioiden hoito. Kokemuksen ja koulutuksen kautta muodostuu yrityksen tärkein voimavara, ammattitaito. Ammattitaitoa voidaan myös ostaa ulkopuolelta eikä yrittäjän tarvitse osata kaikkea. Avustamme asiakasta Yrittäjä ja Jatkajaroolin omaksumisessa.

Konsultointi ja yritysneuvonta

Yritystoiminnan kasvu ja kehittyminen perustuu menestykseen, joka taas selittyy osaamisella, halulla menestyä ja ennen kaikkea rohkeudella. Menestyvät yritykset luovat mielikuvia ja kertovat tarinoita, jotka koskettavat. Tarinat ovat ikivanha tapa kertoa toisille yhteisön jäsenille merkityksellisiä asioita. Tänä päivänä on modernia kehittää organisaatiota kertomalla tarinoita ja oppia niistä. Yrityksen maine syntyy, kun yritys ja sen sidosryhmät kohtaavat erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja maine leviää, kun yritystarina tulee tunnetuksi. Toiminta-ajatuksemme on auttaa asiakasta menestymään paremmin.

Isännöintipalvelut

Toimintatapa ja palvelujen kuvaus

Olemme aidosti kiinnostuneita taloyhtiöstänne, sillä kiinteistön ylläpitäminen on pitkäjänteistä toimintaa ja siksi isännöintikin on kestävyyslaji. Toimintamme keskittyy pieniin, 1-14 asunnon taloyhtiöihin.

Isännöintisopimus pyritään laatimaan paikan päällä taloyhtiössä, jotta saadaan kartoitettua taloyhtiön ja kiinteistön nykytilanne ja kunto.

Taloushallinnon ja laskennan tehtävät

Hoidamme kokonaisvaltaisesti taloyhtiön taloushallinnon kirjanpitoineen ja tilinpäätöksineen. Laskujen maksamisen hoidamme sähköisillä pankkiyhteyksillä taloyhtiönne tililtä erillisen, pankin kanssa tehtävän sopimuksen mukaan. Netvisor taloushallinon sovellus on Visma Solutions pilvipalvelussa. Sovelluksesta voidaan ottaa käyttöön kirjanpito, myynti- ja ostoreskontra.

Tekniset tehtävät

Taloyhtiön kiinteistönhoito järjestetään taloyhtiön haluamalla tavalla. Valvomme, että kiinteistönhoitosopimukset ovat voimassa.

Asuntovälitys

Välitämme asuntojen myyntiä isännöimissämme kohteissa asiantuntemuksella.